Hoppa till sidans innehåll

NHF Policy


(dessa är föremål för omarbetning så vissa delar kan vara inaktuella o motsäga tagna beslut)

*  Barn och ungdom i centrum. Vi vill ge våra barn och  ungdomar en social träning där man lär sig gruppgemenskap, delaktighet , etik och moral, samt även en idrottsligt tekniskt/taktiskt träningen.

*  Spelarna får inte hindras att delta i andra idrotter

*  Viktigt att som ledare och vuxen i föreningen tänka på att vara en bra förebild för våra barn och ungdomar. Genom att på ett korrekt och ärligt sätt, visa omtanke om alla och dela på ansvar vid genomförande av olika aktiviteter.

*  NHF Ska bedriva handboll för så många barn och ungdomar som möjligt 

*  Det skall vara roligt att träna handboll, skapandet av rolig och utvecklande miljö kan ledare och ungdomar tillsammans bygga. Genom att hjälpas åt med uppmuntran och inspiration istället för att kritiserar och vara en som söker fel.

*  Vid representation av vår förening bör den gemensamma policyn alltid beaktas.

*  Andra idrottsformer är bra för en allsidig träning, men under handbollssäsongen skall handbollen prioriteras.

*  Nordmalings HF förväntar sig att varje spelare och ledare uppträder korrekt såväl på som utanför banan. Ledarna har därför mycket viktiga roller som föredömen för spelarna liksom de äldre spelarna är föredömen för de yngre.

*  Bruk av alkohol och övriga droger får självklart inte får förekomma i samband med föreningens idrottsliga verksamhet. Bruk av tobak får ske på ett ansvarsfullt sätt. 

*  Föräldrar ska också involveras i verksamheten.

*  Att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De ska visa respekt för regler och normer; både inom handbollen och samhället i övrigt, samt respektera andra människor, både vuxna och barn.

 *  Alla aktiva inom NHF skall verka för att det skapas klubbkänsla där spelarna är stolta över NHF och agerar på och bredvid planen som goda representanter för föreningen.

 

Ledare
… är ALLTID ansvariga, för gruppen och dess enskilda individer i alla sammanhang, som har med av Nordmalings HF´s verksamhet att göra, samt själva vara ett föredöme genom sitt positiva generella uppträdande, samt i tal, mimik och kroppsspråk.

*  Även i motgångens stund, bör svordomar och glåpord vara helt främmande, gentemot funktionärer, spelare och omgivning.
*  Ledarna skall, oavsett position och funktion i Nordmalings HF´s, utöva sin verksamhet i en positiv anda, samt bemöda sig om, att seriöst bemöta framförda förslag och åsikter, samt med fast, vänlig attityd, lotsa olika deltagare mot uppsatta mål.
*  Huvuduppgiften är, att av ungdomarna skapa trygga, målmedvetna individer med uttalad vi- och lagkänsla.
*  Varje ledare bör även vara mån om sin egen utveckling humant, praktiskt och

teoretiskt.

*  Ledare skall vara ombytta och förberedda inför träningar och matcher.

*  Vara lagets kunskapsmotor i handboll i nivå med lagets ålder och mognadsgrad.

*  Vara lagets ledare i social och mental mening.

*  Vara den som förklarar för föräldrar och spelare vad man försöker uppnå med

den träning man bedriver, dvs varför man tränar vissa moment, sätta in det i sitt sammanhang.

*  Vara ett föredöme sportsligt och kamratligt.

 

Ungdomsverksamhet

*  För E-, D -ungdom anmäls dubbla lag om det finns underlag, så att alla får spela matcher.

*  För C,-B- och A-ungdom får alla som deltar kontinuerligt i träning också matchtid.

*  Denna grupp av ungdomar skall också ges möjlighet att genomgå utbildningar i föreningens regi och därigenom kunna verka som funktionärer, domare, och ledare.

*  Alla som vill skall få spela oberoende av förmåga.

 

 

Boll & Lek och D-ungdom (7-10 år)

Policy:

Alla barn skall spela lika mycket under matcherna. Någon så kallad toppning får inte äga rum. Spelarna skall pröva på att spela på alla platser i laget.

 

C-ungdom (11-12 år)

Policy:

Någon s k toppning får ej äga rum. Vi låter nu spelarna oftare spela på ”sina bästa platser”. Spelarna skall dock pröva på att spela på alla platser i laget. Alla skall få spela under matcherna.

 

B-ungdom (13-14 år)

Policy:

Spelarna spelar mer och mer på sina specialplatser. Inga spelare skall dock låsa sig vid sina positioner. Toppningar av laget kan förekomma under matcherna.

 

A-ungdom (15-16 år)

Policy:

Spelarna spelar på sina specialplatser i huvudsak. Toppningar av laget kan förekomma under matcherna.

 

 

Föräldrar

Föräldrarnas (och övrig släkt och vänkrets) uppträdande under matcher och kringarrangemang är också en del av Nordmalings HF´s image.


Stötta gärna lagen med högljudda och entusiastiska applåder och hejarop. Undvik tillmälen och ifrågasättanden mot domare och övriga funktionärer.
De kan göra – och gör – fel, likväl som våra ungdomar och alla andra människor.

Ytterst få – om ens någon – blir bättre av kritik under koncentrerade stressituationer. I synnerhet inte om den är obefogad.

*  Föräldrar ska också involveras i verksamheten.

*  Föräldrarna skall informeras om hur NHF´s är organiserad.

 

 

Spelare

Varje spelare skall komma väl förberedd fysiskt och mentalt till varje samling, träning och match. Spelare skall medföra den utrusning, som behövs för vid det enskilda tillfället.

*  Mottot skall vara:      Rätt tid, rätt plats och rätt utrustning. 

*  Spelare skall undvika svordomar och glåpord på och utanför planen.

*  Droger av vad slag det må vara har INTE med idrott att göra.

Uppdaterad: 08 DEC 2016 21:00 Skribent: Christer Björö

Postadress:
Nordmalings HF - Handboll
Nordmalings Handboll, kansliet, Sportvägen 1
91431 Nordmaling

Kontakt:
Tel: 0730369335
E-post: This is a mailto link